Has Poland already overcome a resistance to transplantation? Public opinion about organ transplantation

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Letka-Paralusz, Edyta
Kukielczak, Anna
Brożyna, Marta
Sobczyk, Karolina
Jędryszek, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Transplantation is a very important and rapidly growing part of medicine that can save or prolong the patient’s life or improve its quality. Public awareness and approval for organ transplantation in Poland is increasing. However the removal of organs from deceased still doesn’t work well enough. The aim of the study was to investigate the social aspect of transplantation (attempt to explore the main factors determining the opinion of people surveyed on organ transplantation).
Transplantologia jest bardzo ważną, dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, która pozwala ratować, przedłużyć życie pacjenta lub poprawić jego jakość. W Polsce wzrasta świadomość społeczna i aprobata do przeszczepiania narządów, ale z różnych powodów pobieranie narządów od zmarłych nie funkcjonuje wystarczająco skutecznie. Celem badania było poznanie społecznego aspektu transplantacji (próba poznania głównych czynników determinujących przekonania badanej zbiorowości osób odnośnie transplantacji narządów).
Opis
Słowa kluczowe
transplantation, public opinion, transplantacja, opinia społeczna
Cytowanie