Stratygrafia południowej części pogranicza polsko-białoruskiego w czwartorzędzie

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Pochocka-Szwarc, Katarzyna
Krzywicki, Tomasz
Marks, Leszek
Karabanov, Alexandr
Rylova, Tatsiana
Mamchyk, Sergiej
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Miąższość osadów plejstoceńskich w części północnej i środkowej prezentowanego obszaru wynosi 150-80 m. Najmniejsze miąższości 20-30 m występują w rejonie Szebrynia na SE od Brześcia. Najstarsze osady plejstoceńskie należą do facji rzeczno-jeziornych z fragmentami mioceńskich węgli brunatnych, występujących w N części obszaru oraz w rejonie Białej Podlaskiej. Spąg tej serii leży na wysokości 50-60 m n.p.m. W osadach plejstoceńskich występuje 2-5 pokładów glin lodowcowych reprezentujących zlodowacenia Nidy, Sanu 1, Sanu 2 i Odry (w tym stadiał Warty). Stwierdzono również osady interglacjałów: podlaskiego, mazowieckiego i eemskiego.
Opis
Słowa kluczowe
czwartorzęd, Polska, Białoruś, stratygrafia
Cytowanie