Zachowania wolnoczasowe ukierunkowane na zdrowie młodzieży szkół średnich z Radzynia Podlaskiego

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Wierciszewska, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem pracy było wskazanie zachowań młodzieży szkół średnich w Radzyniu Podlaskim ukierunkowanych na zdrowie oraz określenie poziomu zaangażowania młodzieży w zdrowy styl życia. Wskazaniu barier i motywów mających największy wpływ na uczestniczenie młodzieży w aktywności fizycznej oraz w określone formy aktywności fizycznej, które w największym stopniu są wykorzystywane przez młodzież. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z narzędziem badawczym jakim był autorski kwestionariusz ankiety. Przebadano 194 uczniów szkół średnich w Radzyniu Podlaskim. Przy wyliczeniach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w nim analizę funkcji dyskryminacyjnej oraz test niezależności chikwadrat Pearsona. Młodzież utożsamiała zdrowy styl życia z uczestniczeniem w aktywności fizycznej, unikaniem używek i sytuacji stresowych. Udział młodzieży w aktywności fizycznej to wykorzystywanie form niewymagających wysokiej sprawności fizycznej i zaangażowania dużych środków finansowych. Brak środków finansowych i pomocy ze strony rodziny przy organizowaniu aktywności fizycznej jak również brak czasu wolnego były głównymi barierami w uczestniczeniu młodzieży w aktywności fizycznej, natomiast motywy to: zmniejszenie dolegliwości bólowych, spotkania ze znajomymi, poprawa samopoczucia i kondycji fizycznej oraz dbanie o wygląd zewnętrzny.
Opis
Słowa kluczowe
czas wolny, młodzież, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna
Cytowanie