Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Podstawka, Marian
Dołęga-Kozierowska, Weronika
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Ze względu na ujemne przyrosty naturalne, współczesne rynki pracy w Polsce i w państwach Unii Europejskiej kurczą się ze względu na ujemne przyrosty naturalne. Mimo tego populacja Unii Europejskiej rośnie, co jest spowodowane procesami migracyjnymi. Te same procesy obserwujemy na rynku pracy w Polsce. W ostatnim czasie, w związku z wojną na Ukrainie, następuje wzmożony napływ migrantów do Polski. Trzeba zauważyć, że jest to migracja wymuszona wojną i prawdopodobnie znaczna część ludności ukraińskiej wróci do swojej ojczyzny po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Pewna część, jednakże, zostanie na stałe w Polsce, co przyczyni się do wzrostu populacji w naszym kraju, w którym obserwujemy ujemy przyrost naturalny. Będzie to zjawisko pozytywne dla polskiego rynku pracy i polskiej gospodarki. Nasilające się w ostatnich latach procesy migracyjne wymagają znacznego wysiłku finansowego, organizacyjnego i legislacyjnego ze strony państwa przyjmującego. Tego rodzaju wysiłki podejmowane są w Polsce zarówno przez władze państwowe, jak i samorządowe, a przede wszystkim przez społeczeństwo i organizacje pozarządowe. Celem opracowania było przedstawienie podstawowych zasad prawno-organizacyjnych zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski. Dodatkowo ukazano na podstawie badań ankietowych motywy, decydujące o tym ze cudzoziemcy poszukują pracy w Polsce. Podjęcie pracy przez obcokrajowców w Polsce związane jest ze skomplikowanymi procedurami prawnymi, jak i organizacyjnymi. Największą motywacją dla obcokrajowców, jeżeli chodzi o podjęcie pracy w Polsce, są większe możliwości rozwojowe i zarobkowe niż w krajach ojczystych. Obcokrajowcy oceniają, iż koszty życia w Polsce nie są wysokie. Najwięcej obcokrajowców znajduje zatrudnienie w handlu i usługach. Wśród obcokrajowców podejmujących pracę w Polsce, większość z nich posiada wykształcenie wyższe (59%).
Opis
Słowa kluczowe
zatrudnienie, cudzoziemcy, praca sezonowa, motywy, podejmowanie pracy
Cytowanie