Zapotrzebowanie na pracowników w sektorze fotowoltaicznym w krajach Unii Europejskiej z perspektywą do 2030 roku

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Trocewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Celem opracowania była ocena oddziaływania sektora fotowoltaicznego na rynek pracy w krajach Unii Europejskiej (27 państw) w latach 2009-2020. Źródłem danych dotyczących produkcji energii były Bazy Danych Eurostatu, natomiast liczbę zatrudnionych i moc zainstalowanych urządzeń ustalono na podstawie raportów wydawanych przez organizację EurObserv’ER. W opracowaniu zbudowano i poddano szczegółowej weryfikacji modele, gdzie zmienną zależną (Y) była liczba miejsc pracy, a zmiennymi niezależnymi wytworzona energia pierwotna (x1) oraz zainstalowana moc ogniw fotowoltaicznych (x2). Z przeprowadzonych analiz wynika, że w badanym okresie zarówno wzrost produkcji energii elektrycznej (x1), jak i zainstalowanej mocy (x2) o 1% generowała przyrost zatrudnienia (Y) o 0,6%. Na podstawie modeli prognozowanych wartości produkcji energii elektrycznej Y(x1) i zainstalowanej mocy w Y(x2) oszacowano wzrost zatrudnienia od 31,1 do 44,9% w przypadku zmiennej x1, a dla zmiennej x2 od 42,8 do 57,8% w roku 2030 w stosunku do 2020 roku.
Opis
Słowa kluczowe
sektor fotowoltaiczny, rynek pracy, Unia Europejska
Cytowanie