Analiza porównawcza wymiarów zoometrycznych i pomiarów ultrasonograficznych umięśnienia owcy kamienieckiej oraz czarnogłówki w wieku 70 dni

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Ząbek, Katarzyna
Błażejak, Justyna
Czarzasty, Michał
Jarząbek, Karolina
Szaro, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W Polsce w chowie owiec dominuje obecnie mięsny kierunek użytkowania. Prowadzona praca hodowlana zmierza do poprawienia cech mięsności. W związku z tym podejmowane są próby doskonalenia owiec polskich ras rodzimych. Do polepszenia tych cech w krzyżowaniu używa się między innymi owcy rasy czarnogłówka. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazują na ogromną przydatność pomiarów ultrasonograficznych do oceny otłuszczenia i umięśnienia, a tym samym przyżyciowego doskonalenia zwierząt. Badania przeprowadzono na 17 jagniętach owcy rasy czarnogłówka oraz 31 owcy kamienieckiej w wieku 70 dni. Badaniem ultrasonograficznym określono wymiary „oka” polędwicy jagniąt i jego otłuszczenia, ponadto wykonano pomiary zoometryczne Badane zwierzęta charakteryzowały się zbliżonymi wymiarami zoometrycznymi. Analizując uzyskane indeksy można stwierdzić, iż jagnięta owcy czarnogłówki charakteryzowały się wyższymi wynikami indeksów masywności i kościstości oraz lepiej wykształconym „okiem” polędwicy. Doskonalenie owiec kamienieckich rasą mięsną - czarnogłówką może przynieść wymierny zysk w postaci poprawy umięśnienia, nieskutkującej wzrostem otłuszczenia.
Opis
Słowa kluczowe
jagnięta, wymiary zoometryczne, indeksy budowy, badania ultrasonograficzne
Cytowanie