Uczestnictwo w kulturze współczesnych dwudziestolatków z terenów wiejskich południowego Podlasia

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Trębicka-Żuk, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Kultura otacza człowieka ze wszystkich stron, determinuje jego zachowania, wpływa na relacje międzyludzkie oraz kształtuje ład i porządek społeczny. Jednak kultura to nie tylko sposób życia i kanon zachowań. Ma ona także aspekt materialny w postaci swoich wytworów – rezultatów ludzkiej działalności, które mają ogromny wpływ na życie jednostki. Jednym z ciekawszych aspektów badań nad kulturą jest zagadnienie uczestnictwa w kulturze, czyli partycypacji w niej oraz percepcji, odbioru i namysłu nad jej wytworami. Uczestnictwo w kulturze ma ogromne znaczenie dla człowieka. Niemniej jednak nie każda osoba mimo chęci i potrzeb uczestnictwa w kulturze może w niej uczestniczyć. Tak dzieje się w przypadku osób z terenów wiejskich, oddalonych od ośrodków kulturalnych lub miast i aglomeracji, gdzie miejsca z dostępem do kultury są gęsto rozmieszczone. Przykładem takich terenów są wsie południowego Podlasia. W związku z ogromną wagą znaczenia kultury w życiu ludzkim podjęto próbę wstępnej analizy poziomu uczestnictwa w kulturze współczesnych dwudziestolatków zamieszkujących tereny wiejskie południowego Podlasia.
Opis
Słowa kluczowe
kultura, południowe Podlasie, aktywność kulturowa
Cytowanie