Ocena opłacalności produkcji ziemniaka przemysłowego na przykładzie gospodarstwa

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Wielogórski, Mariusz
Gugała, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem pracy było przeprowadzenie analizy ekonomicznej produkcji ziemniaka przemysłowego oraz przedstawienie opłacalności produkcji w dwóch kolejnych latach. Dane pochodziły z gospodarstwa specjalizującego się w produkcji ziemniaka przemysłowego. Plon handlowy bulw ziemniaka w 2012 roku był na poziomie 48,5 t/ha a w 2013 roku wynosił 52,0 t/ha. Dochód w badanych okresach wynosił 6264,05 i 7115,10 zł z 1 ha. Na niewielką zmianę tych wartości wpłynęła wielkość plonów uzależniona głównie od warunków atmosferycznych. Natomiast koszty bezpośrednie roku 2013 wzrosły tylko średnio o 1%. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów w 2012 i 2013 roku stanowiły koszty eksploatacji maszyn i praca ludzka. Wartość ich była niezmienna i stanowiła 44%. Koszty nawozów i środków ochrony roślin wzrosły w 2013 roku o około 5%. W ogólnej wartości kosztów stanowiły 35,33% i 35,97%. Najmniejszy udział w kosztach stanowiły sadzeniaki, które w omawianych latach były podobne, procentowy ich udział wyniósł 20%.
Opis
Słowa kluczowe
ziemniak przemysłowy, opłacalność, lata uprawy, plon handlowy
Cytowanie