Motywy i bariery mające wpływ na uczestnictwo młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim w aktywności fizycznej

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Belniak, Karolina
Pawłowska, Wioletta
Cholewa, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań było określenie motywów i barier, jakie mają wpływ na udział w aktywności fizycznej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. Wykorzystaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z narzędziem badawczym w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety. Do pomiaru postaw, wykorzystano pięciostopniową skalę Likerta. Wyniki badań poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica PL.8. W badaniach wzięły udział 154 osoby, z czego 90 respondentów to kobiety, natomiast 64 badanych to mężczyźni. Wykazano, iż najważniejszym motywem, który mam wpływ na udział w aktywności fizycznej, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn jest poprawa zdrowia, samorealizacja, a w przypadku mężczyzn dodatkowo wzmocnienie poczucia własnej wartości. Zarówno dla licealistów jak również uczniów technikum ważnym motywem jest podniesienie kondycji fizycznej, natomiast w mniejszym stopniu poprawa urody i zdrowia. Zarówno kobiety jak i mężczyźni w największym stopniu obawiają się urazów przy uczestniczeniu w aktywności fizycznej, z mniejszym nasileniem wymieniana jest bariera jaką jest brak dostępu do obiektów sportowych. Ważną barierą w przypadku licealistów, jak również uczniów technikum jest zniechęcenie do uczestniczenia w aktywności fizycznej przez rodzinę i znajomych oraz brak czasu wolnego.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność fizyczna, uczniowie, urazy
Cytowanie