Zachowania gimnazjalnej młodzieży wiejskiej związane z odżywianiem

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Dębska, Martyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Prawidłowe odżywianie się jest bardzo ważnym aspektem dla rozwoju somatycznego, fizycznego oraz psychicznego młodzieży. Osoba ucząca się, która zachowuje prawidłowe nawyki żywieniowe ma lepsze samopoczucie oraz osiąga lepsze wyniki w nauce. Zaburzenia odżywienia są bardzo ważnymi problemami współczesnego świata i dotyczą również młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe mają wyjątkowe znaczenie na młody organizm. Do nagminnych wad popełnianych w żywieniu młodzieży należą miedzy innymi: brak pierwszego śniadania, nieregularne spożywanie posiłków, zwiększone przyjmowanie słodyczy oraz produktów fast-food, długie okresy niedoborów pokarmowych, przyjmowanie zwiększonej energii w pożywieniu (Platta i wsp., 2012). Takie zachowania są spowodowane na przykład: szybkim tempem życia, sugestiami żywieniowymi, które są zamieszczane w reklamach, czasopismach, uciążliwymi dojazdami do szkoły, przeciążeniem nauką, lenistwem. Mając na uwadze znaczenie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą powodować niewłaściwe nawyki żywieniowe, wyznaczono cel pracy, którym było poznanie zachowań gimnazjalistów związanych z odżywianiem. W celu realizacji badań zastosowano autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 33 pytania. Skierowany on był do nastolatków w wieku 14-16 lat, uczących się w gimnazjum. Zbadano 78 osób. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że niedowaga wśród badanej młodzieży jest częstym zaburzeniem odżywiania się. W celu promowania odpowiednich nawyków żywieniowych i poprawy aktywności fizycznej gimnazjalistów należałoby zachęcać uczniów do regularnego spożywania posiłków oraz do podejmowania aktywności ruchowej.
Opis
Słowa kluczowe
odżywianie, młodzież wiejska, gimnazjum
Cytowanie