Jakość produktów żywnościowych a zachowania konsumentów w erze globalizacji

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Lewczuk, Beata
Zadrożniak, Bogumił
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem różnych czynników na zachowania konsumentów w stosunku do jakości produktów żywnościowych, sposobów żywienia oraz wyborów zakupowych. Zmiany dokonujące się w polskim wzorcu konsumpcji stanowią odwzorowanie ogólnych tendencji światowych, zachodzących na rynku żywnościowym i obejmują wzrost zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości i zaufanej marki. W obrębie krajów Unii Europejskiej występują istotne różnice związane z poziomem rozwoju gospodarczego, doświadczeniem w zakresie wdrażania reguł gospodarki rynkowej i różnicami kulturowymi.
Opis
Słowa kluczowe
jakość żywności, ocena jakości, globalizacja, gospodarka rynkowa, preferencje konsumenckie
Cytowanie