Patients’ opinions on the effectiveness of kinesitherapy in multiple sclerosis Skuteczność kinezyterapii w stwardnieniu rozsianym w opinii pacjentów

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Iłżecka, Joanna
Zielińska, Agnieszka
Balicka-Adamik, Luiza
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease of the central nervous system. In the course of the disease there are neurological deficits leading to patient’s disability. In addition to essential medical treatment, rehabilitation, including kinesitherapy (movement therapy), is significantly improving the clinical condition of MS patients’. The aim of this study is to know the opinion of MS patients on the effectiveness of kinesitherapy to which they were subjected. The study involves 60 people with MS. The method of study was a questionnaire survey. Balance exercises were frequently performed for MS patients, and general exercises to improve and strengthen the lower limbs. Most of MS patients observed the decrease in the severity of the symptoms after kinesitherapy. The greatest improvement concerned the imbalances and dysfunctions of the lower limbs and kinesitherapy found impact on the patients whose disease has lasted for a relatively short time. The improvement of physical function and self-activity was observed after kinesitherapy usually in the type of secondary progressive disease. In conclusion, the best effects of kinesitherapy were observed in patients with secondary progressive type of MS.
Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego. W przebiegu choroby występują ubytkowe objawy neurologiczne prowadzące do inwalidztwa chorego. Oprócz leczenia farmakologicznego istotne znaczenie w poprawie stanu klinicznego chorych na SM przypisuje się rehabilitacji, w tym kinezyterapii (leczeniu ruchem). Celem pracy było poznanie opinii chorych na SM na temat skuteczności przeprowadzonej u nich kinezyterapii. W badaniu uczestniczyło 60 osób chorych na SM. Metodą badania był kwestionariusz ankiety. Najczęściej wykonywanymi ćwiczeniami przez chorych na SM były ćwiczenia równoważne oraz ogólnousprawniające i wzmacniające kończyny dolne. Większość chorych na SM obserwowała zmniejszenie nasilenia wszystkich objawów choroby po kinezyterapii. Największa poprawa dotyczyła zaburzeń równowagi i zaburzeń funkcji kończyn dolnych. Najlepiej oceniły wpływ kinezyterapii na sprawność fizyczną osoby, u których choroba trwała stosunkowo krótko. Poprawę sprawności fizycznej oraz czynności samoobsługowych po kinezyterapii najczęściej obserwowano w typie wtórnie postępującym choroby. Podsumowując, największą skuteczność kinezyterapii obserwowali u siebie chorzy z wtórnie postępującym typem SM.
Opis
Słowa kluczowe
multiple sclerosis, rehabilitation, kinesitherapy, stwardnienie rozsiane, rehabilitacja, kinezyterapia
Cytowanie