Terroryzm islamski – wojna przeciwko Europie?

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Sabak, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przemieszczanie się ludności jest zjawiskiem znanym od początku świata. W epoce nowożytnej Europa i Europejczycy (poszczególne państwa) dzięki procesom rozwojowym zyskali możliwość ekspansji i rozbudowy własnych imperiów zamorskich. Od 1500 roku ich kontrola nad obszarami zewnętrznymi systematycznie rosła, i w momencie rozpoczęcia I wojny światowej osiągnęła poziom 80% powierzchni kuli ziemskiej. To Europejczycy byli społecznością, która rozprzestrzeniała się po całym świecie. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z rozpoczęciem procesu dekolonizacji, i w chwili obecnej migracja z Europy do reszty świata praktycznie zamarła, natomiast w kierunku Europy i pozostałych państw zaliczanych do Zachodu nabiera na sile. Dodatkowo w ramach globalizacji możliwości komunikacyjne i ułatwienia formalno-prawne sprawiły, że stan interakcji różnych społeczeństw systematycznie rośnie, „[…] ludzie nie- Zachodu zaczęli się na znaczną skalę przemieszczać już nie po swoim regionie, ale po całym systemie, czy to jako handlowcy, turyści, czy studenci”. Największą jednak grupę przemieszczających się w ostatnim czasie na teren Europy stanowią uchodźcy z terenów ogarniętych wojnami, konfliktami, kryzysami czy klęskami, które dotknęły państwa leżące na peryferiach Europy. Skala migracji i procesy jej towarzyszące jako konsekwencje nieprzewidzianych zjawisk cywilizacyjnych, zachwiały sytuacją geopolityczną regionu oraz sprawiły, że w Europie (w wybranych państwach) gwałtownie rosną bariery polityczne i społeczne wobec swobodnego przemieszczania się ludności islamskiej na teren Europy. W tej sytuacji, jednym z najczęściej w ostatnim czasie poruszanych medialnie, politycznie i naukowo problemów jest sprawa przyszłości bezpieczeństwa Europy w kontekście napływu licznej, obcej kulturowo ludności, głównie islamskiej, której jest m.in. przypisywany zorganizowany terroryzm. Problem nabiera szczególnie na znaczeniu, ponieważ wszystko odbywa się w złożonej, pod względem politycznym, gospodarczym, militarnym, kulturowym, sytuacji międzynarodowej. Głównymi pytaniami, na które należałoby odpowiedzieć w kontekście powyższej problematyki są: Jaki był na przestrzeni dziejów charakter interakcji Europy i cywilizacji zachodniej ze światem islamskim oraz jaki jest stan wzajemnego postrzegana przez te podmioty? W jakiej sytuacji geopolitycznej znajduje się aktualnie Europa? Jaki wpływ na jej funkcjonowanie odgrywają wcześniej osiedlone oraz obecnie migrujące społeczności muzułmańskie? Czy Europa jest rzeczywiście zagrożona terroryzmem islamskim?
Opis
Słowa kluczowe
terroryzm, islam, Europa, geopolityka
Cytowanie