Realizacja programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy huculskiej w latach 2007-2013 na terenie Podkarpacia i powiatu bieszczadzkiego

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Zagórska, Katarzyna
Topczewska, Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W pracy podjęto próbę oceny realizacji programu ochrony genetycznych zasobów koni huculskich na terenie Podkarpacia i powiatu bieszczadzkiego, w latach 2007-2013. Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące pogłowia zarodowego klaczy huculskich utrzymywanych w Polsce oraz na Podkarpaciu, zgłoszonych do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych i skali finansowania. Dane uzyskano z Polskiego Związku Hodowców Koni i Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie. Na Podkarpaciu liczba klaczy huculskich w 2007 roku wynosiła 226 sztuk (było to 22% w skali kraju), w 2013 roku już 436 sztuk, co stanowiło 30% udział w populacji ogólnopolskiej. W Programie Ochrony Zasobów Genetycznych koni huculskich uczestniczyło od 63% w 2007 roku do 80% w 2012 roku w odniesieniu do populacji klaczy tej rasy utrzymywanej na Podkarpaciu. Na terenie powiatu bieszczadzkiego w analizowanym okresie było 5 gospodarstw, utrzymujących klacze huculskie zgłoszone do programu. Stanowiło to od 38% w 2007 roku do 19,5% w 2013 roku, w stosunku do terenu województwa.
Opis
Słowa kluczowe
bioróżnorodność, ochrona zasobów genetycznych, rasa huculska
Cytowanie