Samoocena stanu zdrowia i czynników warunkujących zdrowie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PSW w Białej Podlaskiej

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Kubińska, Zofia
Pańczuk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
We współczesnych cywilizacjach problemy zdrowotne osób starszych nabrały w ostatnim czasie zainteresowania naukowego. Celem badań było poznanie samooceny stanu zdrowia badanych osób oraz czynników i zachowań warunkujących ich zdrowie: fizyczne, psychiczne, społeczne, duchowe i seksualne. W badaniach wzięły udział 54 osoby starsze w wieku od 60 do 76 lat, należące do Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań ukazały, że 61% respondentów regularnie odczuwa dobre samopoczucie, a co trzeci (33%) ma takie samopoczucie od czasu do czasu. Zachowania prozdrowotne ukazują, że badani w największym stopniu dbają o zdrowie duchowe. Aktywność fizyczna jako dbałość o zdrowie fizyczne jest systematycznie uprawiana przez 42% badanych osób. W zakresie zdrowia psychicznego, co czwarta osoba (26%) regularnie radzi sobie ze stresem, 61% od czasu do czasu, a 55% to zaradni życiowo optymiści. Zachowania prospołeczne dotyczą 24% badanych, którzy bezinteresownie pomagają innym, a 17% to udzielający wsparcia. Satysfakcjonujące życie seksualne prowadzi 9% ogółu, a 24% od czasu do czasu. Czynniki i zachowania antyzdrowotne tj.: nieregularne spożywanie posiłków, nadmierne korzystanie z mediów, ograniczony czas snu, przemęczenie, są praktykowane regularnie przez badanych w małym zakresie, w nieco większym od czasu do czasu.
Opis
Słowa kluczowe
osoby starsze, samoocena, stan zdrowia, czynniki i zachowania zdrowotne
Cytowanie