Ocena aktywności neutrofili stymulowanych biomateriałem ceramicznym w warunkach in vitro

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Drzewiecka, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Hydroksyapatyt (HA) jako materiał biozgodny i bioaktywny znajduje szereg zastosowań w różnych dziedzinach chirurgii i ortopedii. Zwiększa zdolność wgajania implantu, jednakże jego wadą jest tedencja do defragmentacji i uwalniania drobnych cząstek, które mogą aktywować leukocyty, szczególnie neutrofile we wczesnym etapie rozwoju reakcji zapalnej. Taka reakcja może spowodować poważne zaburzenia i przyczynić sie nawet do odrzucenia implantu. Celem pracy jest ocena aktywności neutrofili izolowanych z krwi świń stymulowanych in vitro dwoma rodzajami hydroksyapatytu: komercyjny Hydroksyapatyt i komercyjny Hydroksyapatyt + β – TCP. Z krwi świń pobranej podczas uboju do probówek z 3,8% roztworu cytrynianu sodu jako antykoagulantu, wyizolowano neutrofile i przygotowano ekstrakt peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Powyższy ekstrakt poporcjowano, zliofilizowano i przechowywano w temperaturze -70oC do czasu dalszych oznaczeń. Z kolejnej porcji świeżej krwi przygotowano zawiesinę neutrofili (czystość 95%). Równocześnie przygotowano biomateriały (Biomateriał 1 – Hydroksyapatyt (HA) firmy Biocer; Biomateriał 2 – Hydroksyapatyt + β-fosforan trójwapniowy (HA + β-TCP)). Próbki po 20mg biomateriałów nałożono w 2 powtórzeniach na płytkę 24 dołkową i zalano 500μl buforu PBS, pozostawiono na 2h do napęcznienia. Po tym czasie odciągnięto nadmiar PBS, który nie uległ wchłonięciu. Do każdego z 12 dołków nałożono po 40μg ekstraktu. Dokładny sposób rozmieszczenia próbek przedstawia rys. Nr 1. Płytkę umieszczono w inkubatorze CO2 na 4h. Po tym czasie oceniono aktywność wolnorodnikową neutrofili na podstawie wytwarzania tlenku azotu, oznaczoną z użyciem reakcji Griessa i wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego reakcją Confera. Odczyt powtórzono po 20 godzinach. W otrzymanych wynikach zaobserwowano, że stężenie azotynów w podłożu było większe w przypadku próby HA + β-TCP + N niż w próbie zawierającej sam HA + N, a dodatek ekstraktu neutrofilowego nie zmienił znacząco otrzymanych wyników. Również wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego było większe po stymulacji HA+ β-TCP niż czystym HA. Można zatem wywnioskować, że zwiększona aktywność neutrofili zaobserwowana w hodowlach stymulowanych HA + β-TCP wynika z stymulujących właściwości TCP jako dodatku do HA.
Opis
Słowa kluczowe
hydroksyapatyt , in vitro, materiały bioceramiczne, neutrofile
Cytowanie