Recepcja nauczania papieża Jana Pawła II w świadomości studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Karwowska, Paulina
Rafalska, Edyta
Ostaszewska, Aleksandra
Wysokińska, Magdalena
Chaciówka, Julia
Kaźniuk, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, których celem było poznanie recepcji nauczania Papieża Jana Pawła II w świadomości studentów kierunków pedagogicznych, którzy przygotowują się do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Ze względu na warunki pandemii choroby COVID-19 badania przeprowadzono on-line wśród chętnych studentów (n=93) z kilku uczelni. Jako metodę badawczą wykorzystano diagnozę poznawczą i technikę ankietowania, a za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki badań pokazały, że większość respondentów zna koncepcję nauczania i wartości przedstawiane przez Papieża Jana Pawła II oraz zadeklarowała ich ważność w pracy zawodowej z uczniami i młodzieżą. Przedstawione wyniki badań zachęcają do dyskusji i refleksji oraz prowadzenia dalszych pogłębionych badań nad recepcją nauczania Papieża Jana Pawła II wśród szerokiej grupy osób.
Opis
Słowa kluczowe
Papież Jan Paweł II, recepcja nauczania, zawód nauczyciela, studenci
Cytowanie