DCD – objawy, diagnoza i terapia a grafomotoryka

Miniatura obrazu
Data
2019
Autorzy
Szmalec, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
DCD to stosunkowo niedawno wyodrębniony zespól zaburzeń objawiający się problemami w zakresie dużej i małej motoryki, problemami z koordynacją skutkujący w sferze psychicznej niską samooceną, a w sferze społecznej niesamodzielnością i wyobcowaniem z grupy rówieśniczej. Według przeprowadzonych badań DCD dotyczy od 5 do 10% dzieci. Ze względu na podobieństwo do innych zaburzeń dopracowano kryteria diagnostyczne i ujednolicono nomenklaturę. Nowe narzędzia diagnostyczne przedstawione w niniejszym rozdziale, opracowane przez autora i zastosowane w jego badaniu empirycznym, pomagają w ustaleniu sfer zaburzeń i projektowaniu terapii dla osób z DCD, której celem jest poprawa małej motoryki i koordynacji motorycznej.
Opis
Słowa kluczowe
DCD, dyspraksja, problemy grafomotoryczne, kwestionariusz grafomotoryczny, kwestionariusz terapii ręki, efektywność terapii
Cytowanie