Zagrożenie gorączką Q oraz brucelozą u zwierząt i ludzi jako skutek wzrostu międzynarodowego obrotu handlowego

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Weiner, Marcin
Niemczuk, Krzysztof
Szymańska-Czerwińska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Gorączka Q i bruceloza stanowią istotny problem zdrowotny ludzi i zwierząt. Badania w kierunku gorączki Q wykonywano odczynem wiązania dopełniacza (OWD). W celu potwierdzenia obecności DNA C. burnetii w badanej próbce stosowano metodę PCR w odmianie klasycznej i w czasie rzeczywistym (real-time PCR). W diagnostyce brucelozy bydła stosowano odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP), OWD, i-ELISA oraz odczyn fluorescencji w świetle spolaryzowanym – (FPA). W odniesieniu do badań wykonanych w kierunku gorączki Q u bydła, stwierdzono od roku 2009 n=27 wyników dodatnich testem OWD, w roku 2010 liczba wyników dodatnich podwoiła się i stwierdzono n=54 wyniki dodatnie. W kolejnych latach uzyskano odpowiednio n=177 (2011), n=51 (2012) oraz n=12 (2013) wyników dodatnich. Analiza materiału genetycznego testem PCR w kierunku C. burnetii w badanych próbkach wykazała obecność specyficznego DNA odpowiednio w n=3 (2011) i jednej próbce (2012). Na podstawie badań serologicznych wykonanych w kierunku brucelozy bydła stwierdzono w latach 2009 i 2011 po 13 wyników dodatnich, w 2010 za serologicznie dodatnie uznano n=34 sztuki bydła. W roku 2012 liczba zwierząt serologicznie dodatnich wyniosła n=17, w roku 2013 zanotowano jedynie n=5 wyników dodatnich w odczynach serologicznych. Badania bakteriologiczne jak i badania molekularne wykonywane techniką PCR, nie wykazały obecności pałeczek Brucella.
Opis
Słowa kluczowe
bruceloza, gorączka Q, diagnostyka, obrót międzynarodowy
Cytowanie