Application of the PNF (Proprioceptive neuromuscular facilitation) method in the facial palsy Zastosowanie metody PNF (Proprioceptive neuromuscular facilitation) w przypadkach porażenia nerwu twarzowego

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Derewiecki, Tomasz
Jędruszczak, Tomasz
Duda, Marta
Majcher, Piotr
Mroczek, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
District the facial palsy much is making it difficult for the sick person to function in the society. Asymmetry of the face, problems with the articulation, hampered accepting foods is only some of symptoms of this illness. The number of vexing long staying problems much is lowering the physical and mental state what next has the intense influence on the psyche of the sick person. Fortunately many possibilities a medicine of the 21st century is bringing which to us, allow for early reacting and the significant reduction of negative results in the course of this illness. Presenting the possibility is a purpose of the work of applying the PNF concept in the facial palsy. Results: In the facial palsy the kinesitherapy we should begin like earliest. Peculiarly in the application they will be useful here elements of the PNF concept.
Obwodowe porażenie nerwu twarzowego znacznie utrudnia choremu funkcjonowanie w społeczeństwie. Asymetria twarzy, problemy z artykulacją, utrudnione przyjmowanie pokarmów to tylko niektóre z symptomów tej choroby. Szereg dokuczliwych dolegliwości długo utrzymujących się znacznie obniża samopoczucie, co ma z kolei ogromny wpływ na psychikę chorego. Na szczęście wiele możliwości, jakie niesie nam medycyna XXI wieku, pozwala na wczesne zareagowanie oraz znaczne zmniejszenie negatywnych następstw w przebiegu tej choroby. Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania koncepcji PNF w porażeniu nerwu twarzowego. Wnioski: W porażeniu nerwu twarzowego kinezyterapię należy rozpocząć jak najwcześniej. Metoda PNF odgrywa bardzo ważną rolę na etapie rehabilitacji w porażeniu nerwu twarzowego.
Opis
Słowa kluczowe
PNF (Proprioceptive neuromuscular facilitation), facial palsy, physiotherapy, porażenie nerwu twarzowego, fizjoterapia
Cytowanie