Problem produkcji agrobiomasy oraz jej wykorzystanie do celów energetycznych

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Jasiulewicz, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule omówiono problem dokonujących się zmian w produkcji rolnej Polski w okresie funkcjonowania w strukturze Unii Europejskiej. W szczególności podnoszony jest problem konieczności dostosowań Polski do dyrektyw UE w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w energetyce oraz w paliwach płynnych. Największy potencjał OZE w Polsce stanowi biomasa, zwłaszcza pochodzenia rolniczego, co może stanowić dodatkowe bądź alternatywne dochody w gospodarstwach rolnych i umożliwić wykorzystanie wszystkich odpadów i produktów ubocznych biomasy. Stwarza to szansę wykorzystania dużej ilości biomasy, dotąd niewykorzystywanej bądź wymagającej kosztownej utylizacji. Ważnym aspektem jest także wykorzystanie w pełni gruntów zwłaszcza zdegradowanych, zanieczyszczonych, niższej jakości. Istotny jest wpływ na zmniejszenie importu surowców energetycznych i wykorzystanie lokalne agrobiomasy.
Opis
Słowa kluczowe
agrobiomasa, potencjał biomasy, OZE w UE, rozproszona energetyka
Cytowanie