Ocena realizacji programu rolnośrodowiskowego w latach 2004–2006 i 2007–2013 w powiecie łowickim

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Tybińkowska, Katarzyna
Stypiński, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Program rolnośrodowiskowy jako instrument Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stanowi element ochrony naturalnego środowiska obszarów wiejskich. Wdrażanie programu RŚ jest obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Program realizowany był poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004–2006 i 2007–2013. Niniejsza praca stanowi próbę oceny realizacji programu rolnośrodowiskowego w powiecie łowickim w ujęciu aspektów prawnych, środowiskowych, ekonomicznych i przestrzennych. Badania przeprowadzone na podstawie danych ARiMR oddziału regionalnego w Łowiczu, opinii doradców rolnośrodowiskowych oraz analizy dokumentów strategicznych i planistycznych wykazały, że zadania programu rolnośrodowiskowego w powiecie łowickim nie są realizowane w zadawalającym stopniu. W latach 2004– 2006 program rolnośrodowiskowy realizowany był na 1,1% powierzchni użytków rolnych, natomiast w latach 2007–2013 udział ten wynosił 1,0% UR powiatu łowickiego.
Opis
Słowa kluczowe
program rolnośrodowiskowy, obszary wiejskie, ochrona środowiska, powiat łowicki
Cytowanie