Asymetria w wojnach i konfliktach zbrojnych – wyzwanie XXI wieku?

Miniatura obrazu
Data
2015
Autorzy
Lasota, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Rozważania nad wojną towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Umysł człowieka od zawsze dążył do zrozumienia i wyjaśnienia fenomenu jakim są wojna i konflikt zbrojny. Słowa starochińskiego dowódcy i myśliciela Sun Tzu, świadczą jak ważnym problemem była już wówczas wojna, stwierdził on, że wojna jest dla państwa sprawą najważniejszej wagi, sprawą życia lub śmierci, drogą wiodącą do przetrwania lub upadku. M. Howard w swojej książce pt. Wojna w dziejach Europy zauważył, że nie ma żadnej dziedziny ludzkiej działalności, która by nie była w mniejszym lub większym stopniu związana z wojną. Wojna była zawsze częścią ludzkiego losu. Nie można więc obecnie przedstawiać sposobów prowadzenia wojen bez ogólnego wskazania celów, w których imię się je toczyło.
Opis
Słowa kluczowe
wojna, konflikt zbrojny
Cytowanie