Edukacja i profilaktyka w chorobach społecznych i cywilizacyjnych

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Tokarska-Rodak, Małgorzata
Gołąbek, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Obszar życia współczesnego człowieka zmienia się nieustannie. Postępujące zmiany związane z uprzemysłowieniem, wzmożoną migracją w skali globalnej oraz zaburzeniem równowagi środowiska naturalnego nie pozostają bez wpływu na zdrowie poszczególnych jednostek w społeczeństwie jak i całych społeczności. Lista czynników powodujących pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka wydłuża się wraz ze zmianami zachodzącymi w sposobie życia ludzi. Obserwacje i analizy zamieszczone w niniejszej monografii przybliżają problematykę chorób cywilizacyjnych i społecznych, poruszając jednocześnie tak ważne kwestie profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Autorzy prac zamieszczonych w monografii mają nadzieję, że poruszana przez nich tematyka stanie się bliska Czytelnikowi, co przyczyni się do promowania zdrowia poprzez zorganizowany wysiłek społeczeństwa.
Opis
Słowa kluczowe
choroby cywilizacyjne, profilaktyka zdrowotna, edukacja zdrowotna
Cytowanie