Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w powiecie bialskim w czasie pandemii COVID-19

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Saczuk, Ewelina
Sokół, Janusz Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Za cel pracy przyjęto analizę funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w powiecie bialskim w okresie pandemii COVID‐19. W powiecie bialskim, przed 2020 rokiem było 31 gospodarstw agroturystycznych. Do wszystkich z nich wysłano autorski kwestionariusz ankietowy, zawierający pytania dotyczące ich działalności w tym szczególnym okresie. Na pytania ankietowe odpowiedziało jedynie 7 właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Z powodu występującej w 2020 roku pandemii COVID‐19, analizowane w badaniach gospodarstwa prowadziły swoją działalność turystyczną w reżimie zaostrzeń sanitarnych wprowadzonych przez rząd Polski. Wpłynęło to na zmniejszenie liczby gości w tych obiektach i spowodowało znaczny spadek dochodów ich właścicieli względem 2019 roku. Należy przy tym dodać, że gospodarstwa te nie otrzymały żadnego wsparcia finansowego ze strony Państwa. Jedynie niektóre jednostki gminnego samorządu terytorialnego udzieliły niewielkiego wsparcia obiektom działającym na ich terenie.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarstwa agroturystyczne, COVID-19, powiat bialski
Cytowanie