Individual and group learning and teaching in traditional and online education Praca indywidualna i grupowa w nauczaniu tradycyjnym i zdalnym: możliwości i ograniczenia

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Chodkiewicz, Halina
Dąbrowska, Izabela
Struk, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
The current volume explores an array of issues their authors found important to address with reference to the topic of traditional and online teaching and learning in academic and school environments, which has undoubtedly gained significance due to the COVID-19 pandemic. The contributors of the volume include academic level and school teachers and researchers. The chapters of the volume contain position papers or original empirical studies which show that, regardless of the subject taught, teachers carry a great responsibility for creating conditions conducive to the achievement of the expected learning outcomes in both traditional and online courses.
Niniejszy tom podejmuje dyskusję nad zagadnieniami, którymi zainteresowali się autorzy poszczególnych rozdziałów w związku ze stosowaniem w środowisku akademickim i szkolnym podejścia tradycyjnego oraz zdalnego, którego rola znacząco uwydatniła się w czasie pandemii COVID-19. Autorzy tomu to badacze i nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkolni. Tom zawiera rozdziały o charakterze przeglądowym, argumentacyjnym oraz sprawozdania z badań empirycznych, które wyraźnie wskazują na fakt, iż bez względu na nauczane przedmioty oraz lokalne wyzwania, jakie stają przed nauczycielami, ciąży na nich duża odpowiedzialność za stworzenie uczniom takich warunków, które umożliwią osiągnięcie oczekiwanych celów dydaktycznych.
Opis
Słowa kluczowe
education traditional, education online, COVID-19, teaching, nauczanie tradycyjne, nauczanie zdalne
Cytowanie