Interakcja społeczna jako podstawa tworzenia wartości i źródło zagrożeń w usługach. Z doświadczeń pandemii COVID-19

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Kamiński, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Od czasu ujawnienia w chińskim Wuhan pierwszych przypadków nieznanej wcześniej choroby określonej jako COVID-19 świat boryka się ze skutkami związanej z nią pandemii. Jej istnienie przyniosło nie tylko poważne skutki zdrowotne, ale także szerokie konsekwencje społeczno-gospodarcze. Z punktu widzenia gospodarki najbardziej widocznym przejawem pandemii COVID-19 jest znaczne ograniczenie działalności sektora usług, którego funkcjonowanie opiera się na wzajemnym oddziaływaniu na siebie podmiotów określanym jako interakcja społeczna. Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie zjawiska interakcji społecznej w usługach, roli spełnianej przez interakcję społeczną w procesie świadczenia usług oraz zagrożeń jakie w związku z interakcją społeczną pojawiają się w czasie pandemii COVID-19. W pracy omówiono rolę usług w gospodarce, pojęcie, rodzaje i znaczenie interakcji społecznej w usługach oraz scharakteryzowano interakcję jako źródło zagrożeń, jakie pojawiają się w związku ze świadczeniem usług w czasie pandemii COVID-19. Uwagi zawarte w pracy pozwalają uczynić zarządzanie w usługach bardziej zrozumiałym dla menedżerów. Wnioski w przeprowadzonej analizy dotyczą zagrożeń pracy w usługach oraz potrzeby włączenia tej problematyki do procesu kształcenia na studiach z zakresu zarządzania o profilu praktycznym.
Opis
Słowa kluczowe
usługi, interaktywność usług, współtworzenie wartości, COVID-19, zagrożenia
Cytowanie