Ocena wybranych aspektów jakości życia podopiecznych stacjonarnej opieki długoterminowej

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Stanisławek, Aneta
Mazuś, Renata
Schabowski, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W dzisiejszych czasach jakość życia jest jednym z najpopularniejszych zagadnień. W ujęciu medycznym badanie jakości życia skupia się na subiektywnych odczuciach pacjenta, szczególnie chorego geriatrycznego, dotyczących jego stanu zdrowia, stopnia akceptacji swojej choroby, otrzymywanej opieki, możliwościach i ograniczeniach w funkcjonowaniu. Ważne jest także poznanie sfery psychicznej pacjenta. Celem pracy jest ocena wybranych aspektów jakości życia podopiecznych stacjonarnej opieki długoterminowej, dokonanej przez chorych objętych opieką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ustrzeszy, woj. lubelskie Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, jako narzędzia użyto kwestionariusza ankiety. Zastosowano także Skalę Oceny Czynności Dnia Codziennego (ADL), Skalę Akceptacji Choroby (AIS) oraz Geriatryczną Skalę Depresji (GDS).
Opis
Słowa kluczowe
jakość życia, opieka długoterminowa
Cytowanie