Rola roślin motylkowatych w rolnictwie ekologicznym

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Baranowska, Alicja
Dąbrowska, Katarzyna
Zarzecka, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Stanowi najbardziej naturalną, przyjazną środowisku produkcję rolniczą i umożliwia uzyskanie plonów o wysokiej jakości biologicznej. Bardzo ważną rolę w ekologicznej produkcji roślinnej odgrywa płodozmian - czyli dobór i następstwo roślin dostosowane do określonych warunków glebowo-klimatycznych. Właściwie zaplanowany płodozmian jest podstawą w produkcji roślinnej. Decyduje o żyzności gleby, występowaniu agrofagów, jak również o wielkości i jakości plonów. Dlatego bardzo ważnym składnikiem płodozmianu są rośliny motylkowate (jednoroczne i wieloletnie), które mogą być uprawiane w plonie głównym i w międzyplonach. Rośliny te wzbogacają glebę w azot poprzez zdolność wiązania tego pierwiastka z atmosfery. Ponadto wspomagają drenowanie i spulchnianie gleby silnie rozbudowanym systemem korzeniowym. Niektóre rośliny motylkowate są też wartościową paszą treściwą, chętnie zjadaną przez zwierzęta w postaci zielonki, suszu oraz kiszonki. W pracy przedstawiono rolę roślin motylkowatych w rolnictwie ekologicznym.
Opis
Słowa kluczowe
rolnictwo ekologiczne, rośliny motylkowate, płodozmian
Cytowanie