Świadomość zagrożeń w ruchu drogowym w wybranych grupach zawodowych, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa The awareness of road threats in selected professional groups and road safety in the aspect of state internal safety

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Pasieczny, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Referat przedstawia wyniki badań na temat świadomości zagrożeń w ruchu drogowym, przeprowadzonych w trzech grup zawodowych. Przedstawia odpowiedzi na pytanie dotyczące własnej oceny znajomości przepisów ruchu drogowego, odpowiedzi na kilka pytań z zakresu podstawowych przepisów ruchu drogowego, oceny zagrożeń w ruchu drogowym i proponowanych rozwiązań dla poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.
This paper presents results of research about awareness of road traffic threats carried out on three occupational groups. Questions included: self evaluation of familiarity of road traffic regulations, a short test of traffic regulations knowledge, rating threats and suggestion of solutions for road safety improvement.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, droga, prędkość, psychologia, zagrożenia, safety, road, speed, psychology, threats
Cytowanie