Edukacyjna rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeń rota wirusowych

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Filipek-Czerska, Aneta
Badysiak, Anna
Kozioł-Montewka, Maria
Kawka, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Szerzeniu się zakażeń rota wirusowych u dzieci sprzyja łatwość przenoszenia wirusa, szczególnie drogą feralno-oralną. Do zakażenia może dojść poprzez kontakt z osobą chorą, jak również przez styczność z zanieczyszczoną powierzchnią czy przedmiotami. Przebywanie jednego chorego dziecka w skupisku przedszkolnym czy szkole, skutkuje przeniesieniem wirusa na wiele innych dzieci. Głównym zagrożeniem dla dziecka zakażonego rota wirusami jest ryzyko szybkiego odwodnienia spowodowanego wymiotami i gwałtowną biegunką. Celem edukacji jest wyprzedzenie i zabezpieczenie przed chorobą i uświadomienie opiekunom powagi infekcji rota wirusowych. Pielęgniarka oprócz fachowego przygotowania musi posiadać wiedzę na temat występowania reakcji niepożądanych. Obejmuje to zarówno teorię, jak i działania praktyczne, istotna jest znajomość przebiegu choroby. Pielęgniarka posiadająca wiedzę merytoryczną, dotyczącą zakażeń i umiejętności w zakresie profilaktyki, musi umieć pozyskiwać zaufanie zarówno dzieci jak i rodziców, musi umieć wpływać na zmianę niepokojących postaw rodziców wobec szczepień ochronnych.
Opis
Słowa kluczowe
rota wirus, biegunka, szczepienia, edukacja, zakażenia
Cytowanie