Wybrane aspekty przeciwdziałania nielegalnej imigracji w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Wachulak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Problemy imigracji, z jakimi zmaga się Unia Europejska są skutkiem przyjęcia fundamentalnych zasad m.in. jest to swoboda przepływu osób. Wyrazem tego są niespójności w tworzeniu wspólnej polityki imigracyjnej. Niespójności i problemy stały się udziałem Polski, w trakcie przystąpienia w 2004 r. w szeregi Unii Europejskiej Polska została zobligowana do stosowania rozwiązań prawnych wypracowanych w ramach UE. Migracja, oprócz pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. Przejawem jest nielegalna imigracja. Termin nielegalna imigracja jest stosowany do opisania różnych zjawisk, m.in. określa się obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie wjeżdżają na terytorium państwa członkowskiego, często z wykorzystaniem fałszywych dokumentów, albo za pośrednictwem przemytników i nielegalnych handlarzy. Polska, jak i państwa strefy Schengen stoją przed wyzwaniami, które są wynikiem aktualnej sytuacji migracyjnej w świecie. Istnieje duża rozbieżność między krajami bogatymi a biednymi, na tym tle rośnie frustracja społeczeństw, epidemię zakłócają bezpieczeństwo granic państw352. Eliminacja deficytu bezpieczeństwa możliwa jest jedynie poprzez realizację tzw. środków kompensacyjnych zapewniających utrzymywanie i rozwijanie Unii Europejskiej, jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Opis
Słowa kluczowe
imigranci, imigracja, Polska, Unia Europejska
Cytowanie