Osady pylasto-ilaste NW części ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen)

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Seul, Cyprian
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Archipelag Svalbard w skład, którego wchodzi Spitsbergen charakteryzuje się zbliżonymi warunkami klimatycznymi do tych, które panowały w późnym plejstocenie na obszarze Niżu Polskiego będącego w zasięgu zlodowacenia Wisły. Badania geomorfologiczne, czy sedymentologiczne prowadzone na tym obszarze są przydatne do odtwarzania procesów, podczas których osadzany był materiał w plejstocenie i na początku holocenu na obszarze zajętym przez lądolód skandynawski w Europie. W południowo-zachodniej części Spitsbergenu na Ziemi Wedela Jarlsberga znajdują się lodowce oraz podniesione terasy morskie z tundrową roślinnością, które często rozcięte są dolinkami odprowadzające wody lodowcowe do fiordów.
Opis
Słowa kluczowe
plejstocen, Archipelag Svalbard, warunki klimatyczne, osady
Cytowanie