Kształtowanie zawartości witaminy C w bulwach ziemniaka jadalnego w warunkach ochrony przed agrofagami

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Zarzecka, Krystyna
Mystkowska, Iwona
Gugała, Marek
Baranowska, Alicja
Zarzecka, Magdalena
Falkowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W doświadczeniach przeprowadzonych w trzech dwuletnich seriach (2003-2004, 2005- 2006 i 2006-2007) badano wpływ chemicznych środków ochrony roślin (ś.o.r.) – herbicydów i insektycydów oraz sposobów uprawy roli na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka jadalnego. Przedstawiono wyniki nad wpływem różnych sposobów odchwaszczania z udziałem herbicydów i ich mieszanin i sposobów zwalczania stonki ziemniaczanej z zastosowaniem insektycydów oraz zróżnicowanej uprawy roli na koncentrację witaminy C w bulwach pięciu odmian ziemniaka jadalnego (Balbina, Irga, Wiking, Mors, Ż􀇚 agiel). Herbicydy i ich mieszaniny oraz insektycydy aplikowane do zwalczania stonki ziemniaczanej zwiększały zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka jadalnego w porównaniu do ziemniaków zebranych z obiektu kontrolnego bez ochrony chemicznej. Uprawiane w doświadczeniach odmiany ziemniaka zawierały od 192,0 do 227,6 mg·kg-1 w świeżej masie bulw witaminy C.
Opis
Słowa kluczowe
ziemniak, witamina C, herbicydy, insektycydy, odmiany
Cytowanie