Koordynator edukacji zdrowotnej w szkole w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

Miniatura obrazu
Data
2013
Autorzy
Kubińska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Całość treści monografii ujęto w pięć powiązanych tematycznie rozdziałów. Pierwsze trzy mają charakter teoretyczny: opisują dzieje wychowania zdrowotnego i jego miejsce w programach szkoły polskiej, przybliżają sytuację edukacji zdrowotnej w innych krajach, charakteryzują warsztat zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego i ukazują kwalifikacje i kompetencje edukatora-promotora zdrowia. Rozdział czwarty – empiryczny, prezentuje wyniki badań ankietowych, które pozwoliły poznać i przedstawić opinię nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół w Białej Podlaskiej i w powiecie na temat wybranych aspektów realizacji edukacji zdrowotnej w obecnej szkole. Mając na uwadze wiodącą rolę wychowania fizycznego i nauczyciela w jej realizacji, w rozdziale zaprezentowano nastawienia, przekonania i zachowania badanych z tym związane. W ostatnim rozdziale monografii zawarto wiedzę na temat efektywności edukacji zdrowotnej przejawiającej się w określonym poziomie kultury zdrowotnej absolwentów szkoły. Konsekwencje procesu dydaktyczno-wychowawczego w tej dziedzinie ukazano pod postacią wykreowanych zachowań zdrowotnych jako składowych stylu życia i wybranych postaw wobec zdrowia w dorosłości. To w nich prezentowana jest na co dzień kultura zdrowotna człowieka i społeczeństwa.
Opis
Słowa kluczowe
wychowanie zdrowotne, nauczyciel wychowania fizycznego, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
Cytowanie