Deformacje glacitektoniczne w Ciosnach na północ od Łodzi

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Stępień, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Na północ od Łodzi położona jest tzw. strefa krawędziowa Wyżyny Łódzkiej, o specyficznej rzeźbie wyrażonej występowaniem czterech stopni opadających ku północy, w kierunku pradoliny warszawsko – berlińskiej. Każdy ze stopni (poziomów) ma mało urozmaiconą powierzchnię i kończy się wyraźnym stokiem nachylonym ku północy, przechodzącym w powierzchnię kolejnego, niższego stopnia (Klatkowa 1996). Formy te uważane są za efekt działalności lądolodu, jednak nie mieszczą się w powszechnie przyjętych kategoriach form lodowcowych. Według Mapy geomorfologicznej regionu łódzkiego (Turkowska 2006) zaliczono je do kategorii pagórków i wzgórz spiętrzeń glacitektonicznych.
Opis
Słowa kluczowe
glacitektonika, lądolód
Cytowanie