Wpływ współpracy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi na efekty rekrutacji na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Borys, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Opracowanie przedstawia współpracę Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej przede wszystkim w sferze rekrutacji na studia oraz w innych formach działalności edukacyjnej i promocyjnej. Wykazano udział absolwentów ZSZ w zbiorowości przyjętych na pierwszy rok poszczególnych kierunków studiów PSW oraz wskazano na potrzebne i możliwe formy współpracy między uczelnią a Zespołem Szkół Zawodowych.
Opis
Słowa kluczowe
rekrutacja, współpraca, uczelnia, szkolnictwo zawodowe
Cytowanie