Behawior bydła mlecznego w różnych systemach utrzymania

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Wójcik, Anna
Nowikowska, Agata
Mituniewicz, Tomasz
Witkowska, Dorota
Iwańczuk-Czernik, Krystyna
Sowińska, Janina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Bydło mleczne może być utrzymywane w systemie uwięziowym i wolnostanowiskowy. Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt korzystniejszy jest system wolnostanowiskowym, który zapewnia krowom możliwość swobodnego przemieszczania oraz wyboru miejsca legowiskowego. System ten zapewnia również możliwość kontaktów socjalnych w grupie zwierząt. Przeniesienie krów z jednej obory do drugiej może spowodować u krów wystąpienie reakcji stresowych objawiających się np. wzrostem zachowań agresywnych związanych z ustaleniem nowej hierarchii stadnej. Celem pracy była obserwacja zachowań krów mlecznych, które zostały przeniesione z obory uwięziowej do wolnostanowiskowej. Mimo olbrzymiego stresu zwierząt jak i ludzi, wygoda, jaką daje obora wolnostanowiskowa rekompensuje wszystko. Zwierzęta po okresie adaptacji nie miały oporów przed korzystaniem ze wszelkich wygód, a ich wydajność nieznacznie wzrosła. Młodsze szybciej się adaptują, przez co jest z nimi mniej problemów.
Opis
Słowa kluczowe
bydło mleczne, behawior, obora uwięziowa, obora wolnostanowiskowa
Cytowanie