Walory przyrodnicze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Wasilewska, Ewelina Kasandra
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Do obszarów cennych przyrodniczo zalicza się parki krajobrazowe. Jednym z nich jest Nadbużański Park Krajobrazowy. Porównując go do innych obszarów chronionych na terenie Polski należy stwierdzić, że jest on mało atrakcyjny turystycznie ze względu na mało urozmaicony krajobraz oraz obszarów wodnych, które najbardziej przyciągają wycieczkowiczów. W największym stopniu Park posiada znaczenie regionalnie. Przyciąga mieszkańców głównie w soboty i niedziele. Najczęściej odwiedza go społeczność mieszkająca na terenie parku, a także osoby mieszkające na jego obrzeżach, w pobliskich miastach i miejscowościach. Bezapelacyjnie największym atutem obiektu jest jego dzikość, niski stopień ingerencji człowieka, wspaniałe, niespotykane krajobrazy, a także tereny leśne. Lokalizacja parku stwarza możliwość wdrażania różnych form turystyki, dzięki której można zobaczyć nieznane, nowe elementy występujące w tym środowisku naturalnym.
Opis
Słowa kluczowe
Nadbużański Park Krajobrazowy, przyroda, atrakcje turystyczne
Cytowanie