Książki/rozdziały (WNZ)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 100
 • Rekord
  Problemy opiekuńcze i pielęgnacyjne chorego z odmą opłucnową
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Zahor, Aleksandra ; Piaszczyk, Diana ; Grabek, Piotr
  Odma opłucnowa (obecność powietrza w jamie opłucnowej) może być: samoistna (bez zewnętrznej przyczyny, nie zagraża życiu), otwarta i prężna (wynik urazów klatki piersiowej, stanowią zagrożenie życia). Cel pracy: sformułowanie diagnoz pielęgniarskich dt. pacjenta z drenażem jamy opłucnowej oraz określenie interwencji pielęgniarskich w oparciu o założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®). Metody badawcze: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji, skale, proces pielęgnowania i studium przypadku. Wyniki badań: pacjent lat 29, z rozpoznaną pourazową odmą opłucnową lewostronną leczony chirurgicznie (drenaż do lewej jamy opłucnej podłączony do ssania próżniowego). Wypisany do domu w stanie dobrym. Wnioski: Pacjent doświadczał typowych dla chorych z odmą problemów (bólu, duszności, ryzyka (zakażenia, krwawienia, powikłań), braku samodzielności. U pacjenta rozpoznano też nieprawidłowe wyniki badań krwi (hematologii, biochemii). Z uwagi na padaczkę i ryzyko napadu drgawek prowadzono profilaktyczną terapię. Pielęgniarka w opiece nad chorym z drenażem opłucnej podejmuje interwencje: diagnostyczne; opiekuńczo-terapeutyczne, rehabilitacyjne, profilaktyczne i edukacyjne.
 • Rekord
  Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów z wykorzystaniem terminów ICNP®
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Ozimińska, Julia ; Piaszczyk, Diana ; Głuchowska, Katarzyna
  Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba autoimmunologiczna dotycząca stawów dłoni, rąk i stóp, powodująca przewlekły ból i stan zapalny w ich obrębie. Cel pracy: określenie roli i zadań pielęgniarki w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta. Metody badawcze: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji, skale, proces pielęgnowania i studium przypadku. Materiał badań: 87 letnia kobieta z RZS od 40 roku życia, które utrudnia samodzielne przemieszczanie, powoduje przykurcze kończyn górnych, deformacje rąk. Pacjentka porusza się z balkonikiem. W skali Barthel 40 pkt. (stan średnio ciężki), wymagana pomoc. W czasie hospitalizacji prowadzono: farmakoterapię, rehabilitację. Wnioski: Rolą pielęgniarki w rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych chorej z RZS jest ocena stanu pacjentki i podejmowanie działań: diagnostycznych, opiekuńczo-terapeutycznych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych oraz edukacyjnych. Problemy pielęgnacyjne związane z RZS utrudniają samoopiekę i samopielęgnację. Dolegliwości związane z RZS i ogólnym stanem zdrowia zdecydowanie pogarszają jakość życia pacjentki z RZS.
 • Rekord
  Studium przypadku pacjenta z kamicą moczową – problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Maleńczyk, Jakub ; Piaszczyk, Diana ; Jarzęcka, Ewa
  Kamica moczowa to częsta choroba układu moczowego u mężczyzn, polegająca na tworzeniu złogów w drogach moczowych: moczowodach oraz nerkach. Cel pracy: określenie roli pielęgniarki w opiece nad chorym z kamicą moczową oraz rozpoznanie i rozwiązanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta w oparciu o założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®). Metody badawcze: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji, skale, proces pielęgnowania i studium przypadku. Materiał badań: 62 letni pacjent przyjęty do szpitala do planowego zabiegu (RIRS) usunięcia złogów z nerki lewej. Przebieg pooperacyjny prawidłowy, chory wypisany do domu z zaleceniem kontroli w Poradni Urologicznej, wypijania większej ilości płynów (2-3 litrów/dobę), ograniczenia aktywności fizycznej (do 3 miesięcy po zabiegu), nie przetrzymywania moczu w pęcherzu moczowym i obserwowania jego zabarwienia oraz przyjmowania zleconych przez lekarza leków. Wnioski: Pielęgniarka rozpoznaje stan pacjenta na podstawie: wywiadu, obserwacji, pomiarów i podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne, opiekuńczo-terapeutyczne, profilaktyczne oraz edukacyjne. U pacjenta w czasie hospitalizacji rozpoznano: zmienione ciśnienie tętnicze, otyłość, braki w uzębieniu, obrzęk kończyny dolnej lewej po urazie z przeszłości, alergię na antybiotyk w wywiadzie (Amoksiklav), pieczenie podczas oddawania moczu w czasie przyjęcia. Pacjent przed zabiegiem odczuwał niepokój, a po zabiegu problemy pielęgnacyjne dotyczyły ryzyka: infekcji (wkłucie dożylne i cewnik wprowadzony do pęcherza moczowego), krwotoku oraz dolegliwości bólowych i braku ciągłości opieki.
 • Rekord
  Bieganie jako sposób na życie w opinii osób podejmujących aktywność
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Wołosowicz, Natalia ; Dąbrowski, Dominik
  Bieganie, pomijając sport wyczynowy, staje się coraz popularniejszą formą aktywności fizycznej wykonywanej w czasie wolnym, zwłaszcza wśród mieszkańców krajów rozwiniętych. Obok chodzenia, to najstarszy i najbardziej naturalny sposób przemieszczania się człowieka. Celem pracy było zbadanie w jaki sposób bieganie amatorskie determinuje życie badanych. Jak podjęta aktywność wpływa na ich życie, zdrowie, kontakty towarzyskie, rodzinne, poznawanie świata. Zebrany materiał posłużył do sformułowania podsumowania i wniosków końcowych.
 • Rekord
  Koła naukowe - szkołą twórczego działania. Edycja dziewiąta
  (Akademia Bialska im. Jana Pawła II, 2023) Dąbrowski, Dominik ; Niźnikowska, Ewelina
  Niniejsza publikacja obejmuje rezultaty prac prowadzonych w wielu ośrodkach akademickich i jest zwieńczeniem dziewiątej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „KOŁA NAUKOWE – SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”. Gospodarzami konferencji zorganizowanej w dniu 15.05.2023 roku było Studenckie Koło Naukowe „Z Plecakiem Przez Świat” Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II. Celem konferencji była wymiana wiedzy i praktyk zdobytych podczas wielokierunkowych badań prowadzonych przez studentów oraz ich opiekunów w różnych dziedzinach nauki. Konferencja stworzyła płaszczyznę rozwoju naukowych pasji studentów, stała się również doskonałą okazją wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania umiejętności relacjonowania wyników prowadzonych przez nich badań.