Bankowość elektroniczna wśród studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Miniatura obrazu
Data
2016
Autorzy
Ciesnowska, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Bankowość elektroniczna umożliwia klientom jednostek bankowym nieograniczone w czasie oraz niezależne od miejsc zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi na rachunku bankowym i inwestycyjnym (maklerskim). Znaczenie tego pojęcia na przełomie ostatnich lat znacznie wzrosła, stąd też potrzeba badania tego zjawiska. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W tym celu stworzono kwestionariusz ankiety, który składał się z pytań autorskich. W ankiecie postawiono pytania zamknięte jak i otwarte. Grupę docelową stanowiło 100 studentów z dwóch kierunków studiów: Ekonomii oraz Finansów i Rachunkowości, którzy studiują w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Znaczna część badanej grupy 60% stanowiły kobiety, zaś 40% to mężczyźni. Przeprowadzone badania przedstawiają istotę bankowości elektronicznej wśród studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Ankieta zatem miała na celu zbadanie poziomu wiedzy oraz zjawiska bankowości elektronicznej - czy młodzi ludzie korzystają z usług bankowości elektronicznej i w jakim stopniu.
Opis
Słowa kluczowe
bankowość elektroniczna, studenci
Cytowanie