Awareness among nursing students about care for children with type 1 diabetes Dziecko z cukrzycą typu 1 w świadomości studentów pielęgniarstwa

Miniatura obrazu
Data
2019-04-25
Autorzy
Ławnik, Anna
Pańczuk, Anna
Kubińska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Diabetes, due to its prevalence and the rapid increase in the number of new incidences, has been recognized as an epidemic of the 21st century. It is estimated that over 3 million people in Poland currently suffer from this disease. According to the Ministry of Health, the knowledge of the society about diabetes is too little and insufficient. The aim of the study was to investigate and present general and expert knowledge of nursing students about type 1 diabetes, taking into account the needs of a child and the specialist skills required to care for diabetic children. Material and methods. T he study was conducted among t he students of nursing at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. A questionnaire designed by the author was used in this study. Results. T he r espondents r eported t hat t hey p ossess b asic k nowledge a bout t ype 1 diabetes and at the same time are willing to learn more. They recognize that a child with type 1 diabetes requires special support, therefore medical personnel, educators and physical education teachers should have relevant knowledge and skills about care for type 1 diabetic children. Conclusions. T he m ajority o f t he s tudents s urveyed h ad a basic k nowledge a nd s kills enabling them to provide assistance to children with type 1 diabetes and are familiar with their needs. The significance of physical activity in t he life of a child w ith t ype 1 diabetes was known to a lesser extent. The students surveyed are willing to broaden their knowledge about type 1 diabetes.
Wprowadzenie. Cukrzyca z racji częstości występowania i szybkiego wzrostu liczby nowych zachorowań została uznana za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że aktualnie w Polsce choruje ponad 3 mln ludzi. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wiedza społeczeństwa na temat cukrzycy jest zbyt mała i niewystarczająca. Celem pracy było zbadanie i przedstawienie wiedzy ogólnej i specjalnej studentów pielęgniarstwa na temat cukrzycy typu 1 z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz umiejętności umożliwiających pomoc choremu dziecku. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród studentów kierunku pielęgniarstwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W badaniach zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Badani ocenili, iż posiadają podstawową wiedzę na temat cukrzycy typu 1, a jednocześnie są chętni ją pogłębić. Przyznają, że dziecko z cukrzycą typu 1 wymaga szczególnego wsparcia, dlatego personel medyczny, pedagodzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu cukrzycy typu 1. Wnioski. Badani studenci w zdecydowanej większości posiadają podstawową wiedzę i umiejętności umożliwiające pomoc dziecku z cukrzycą typu 1 oraz znają potrzeby chorego dziecka. Zdrowotne znaczenie aktywności fizycznej w życiu dziecka z cukrzycą typu 1 jest znane badanym w mniejszym zakresie. Badani studenci zgłaszają chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat cukrzycy typu 1.
Opis
Słowa kluczowe
diabetes, child, care, cukrzyca, dziecko, opieka
Cytowanie
Ławnik A, Pańczuk A, Kubińska Z. Awareness among nursing students about care for children with type 1 diabetes. Health Prob Civil. 2019; 13(4): 248-253. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.84190