Health Problems of Civilization

Stały URI dla tego zespołu

„Health Problems of Civilization" (ISSN 2353-6942) to czasopismo naukowe, które jest kontynuacją czasopisma „Human and Health", wydawanego w latach 2010-2013. Czasopismo publikowane jest wyłącznie w języku angielskim (streszczenie, tytuł i słowa kluczowe dodatkowo w języku polskim). Misją czasopisma jest promowanie wiedzy w zakresie różnych problemów zdrowotnych człowieka w świetle szybko postępujących zmian życia współczesnego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, industrializacją, urbanizacją oraz zmianami środowiska naturalnego, które wywierają często niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Czasopismo publikuje artykuły w podziale na 3 działy tematyczne: Dział I. „Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO”, Dział II. „Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych” oraz Dział III. „Inne”. Artykuły dotyczą różnych grup tematycznych, takich jak: biomedyczne aspekty zdrowia, współczesne choroby, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne. Czasopismo zastrzega sobie również prawo do skupienia się w wybranym numerze na jednym zakresie tematycznym, np. borelioza, gruźlica, aktywność fizyczna czy otyłość. Czasopismo „Health Problems of Civilization” daje możliwość publikacji artykułów dotyczących problematyki współczesnych zagrożeń, metod profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz niekorzystnych zjawisk zdrowotnych.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Marcin Weiner
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. Małgorzata Tokarska-Rodak
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Sekretarz Redakcji: mgr Anna Maksymiuk
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor statystyczny: dr Agnieszka Kuś
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor językowy: dr Izabela Dąbrowska
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktorzy tematyczni:

Biomedyczne aspekty zdrowia: dr Joanna Strzemecka
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Aktywność fizyczna: dr hab. Barbara Bergier
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Przeglądaj

Kolekcje tego zespołu