Augustów – miastem atrakcyjnym turystycznie

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Kalinowska, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem pracy było określenie opinii mieszkańców Augustowa i jego okolic na temat atrakcyjności turystycznej ich miasta. Starano się poznać opinię na temat infrastruktury turystycznej i zagospodarowania turystycznego, głównych atrakcji, które w opinii mieszkańców wpływają na odwiedziny przez turystów ich miasta i okolic. W pracy chciano również określić i wskazać poziom działań promocyjnych władz miasta i okolicznych gmin, w kierunku uatrakcyjnienia pobytu turystów. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety, a przy analizach statystycznych zastosowano analizę funkcji dyskryminacyjnej i test chi-kwadrat Pearsona. Ankietowaniem objęto 486 mieszkańców Augustowa i okolic. Mieszkańcy określili swoje miasto jako atrakcyjne turystyczne, choć wskazali na problemy, głównie związane ze słabo prowadzoną promocją ich regionu. Główne atuty Augustowa i okolic to: stworzenie bardzo dobrych warunków do uprawiania sportów, zwłaszcza wodnych oraz bogactwo wielu cennych zabytków. Ważnym dla respondentów jest otrzymany przez Augustów, status miasta uzdrowiskowego. Respondenci doceniali organizowanie licznych imprez kulturalnych jakie odbywają się w ich mieście oraz podnosili znaczenie walorów pobliskiej Puszczy Augustowskiej.
Opis
Słowa kluczowe
Augustów, turystyka, atrakcje turystyczne
Cytowanie