Lyme borreliosis in the Lublin Province during the COVID-19 pandemic Borelioza z Lyme w województwie lubelskim w czasie pandemii COVID-19

Miniatura obrazu
Data
2021-10-22
Autorzy
Pańczuk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Lyme borreliosis is the most common tick-borne disease in Poland. The onset of tick exposure in early spring 2020 coincided with the start of the COVID-19 pandemic. The aim of the study was to analyze the incidence of Lyme borreliosis in the Lublin Province and in individual counties of the area in the year preceding the start of the COVID-19 pandemic in Poland and in the first year of its duration (2019-2020). Material and methods. Epidemiological analysis was performed on the basis of data from the National Institute of Public Health – National Research Institute and data from the Regional Sanitary- Epidemiological Station in Lublin. Results. In 2020, the incidence rate of Lyme borreliosis in the Lublin Province was registered to decrease more than 2 times compared to 2019 (from 87.4/100,000 to 37.4/100,000). Decreases in the number of recorded cases were observed in all quarters of 2020. The largest, more than 5-fold decrease in the number of recorded cases was seen in Q4 (523 cases in 2019, 101 cases in 2020). The largest numerical decrease of the incidence rate was registered in Włodawa County (-158.12/100,000), Biała Podlaska County (-143.43), Kraśnik County (-122.20) and the city of Biała Podlaska (-83.92). On the other hand, the largest percentage decrease of the rate was noted in Lublin County (-92%), Biała Podlaska County (-91%), Ryki County (-90%) and the city of Biała Podlaska (-89%). Conclusions. Significant decreases in the incidence of Lyme borreliosis observed in 2020 in the Lublin Province are undoubtedly related to the COVID-19 pandemic and difficulties in accessing medical care for patients with ailments other than those resulting from SARS-CoV-2 infection. Local healthcare providers should be alert to the possibility that more patients than ever before are presenting with a diagnosis of Lyme borreliosis delayed by the COVID-19 pandemic and, therefore, late manifestations of the disease.
Wprowadzenie. Borelioza z Lyme jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą odkleszczową w Polsce. Początek ekspozycji na kleszcze wczesną wiosną 2020 roku zbiegł się z początkiem pandemii COVID-19. Celem pracy była analiza zachorowalności na boreliozę z Lyme w województwie lubelskim oraz w poszczególnych powiatach tego województwa w roku poprzedzającym rozpoczęcie pandemii COVID-19 w Polsce oraz w pierwszym roku jej trwania (lata 2019-2020). Materiał i metody. Analizę epidemiologiczną przeprowadzono na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Wyniki. W roku 2020 w województwie lubelskim zarejestrowano ponad 2-krotny spadek wskaźnika zapadalności na boreliozę z Lyme w porównaniu z rokiem 2019 (z 87,4/100.000 do 37,4/100.000). Zmniejszenie liczby rejestrowanych zachorowań obserwowano we wszystkich kwartałach roku 2020. Największy, ponad 5-krotny spadek liczby rejestrowanych zachorowań zanotowano w kwartale IV (523 przypadki w 2019 roku, 101 przypadków w roku 2020). Największe liczbowe spadki wskaźnika zapadalności zarejestrowano w powiatach: włodawskim (-158,12/100.000), bialskim (-143,43), kraśnickim (-122,20) oraz mieście Biała Podlaska (-83,92). Z kolei największe procentowe spadki tego wskaźnika zanotowano w powiatach: lubelskim (-92%), bialskim (-91%), ryckim (-90%) oraz mieście Biała Podlaska (-89%). Wnioski. Obserwowane w 2020 roku w województwie lubelskim znaczne spadki wskaźnika zapadalności na boreliozę z Lyme niewątpliwie związane są z zaistniałą pandemią COVID-19 i trudnościami z dostępem do opieki medycznej pacjentów z innymi dolegliwościami niż wynikające z zakażenia SARS-CoV-2. Lokalny personel medyczny powinien być wyczulony na możliwość zgłaszania się większej niż dotychczas liczby pacjentów z odroczoną z powodu pandemii COVID-19 diagnozą boreliozy z Lyme i co z tym się wiąże późnymi objawami tej choroby.
Opis
Słowa kluczowe
tick-borne diseases, Lyme borreliosis, pandemic, COVID-19, Poland, choroby odkleszczowe, borelioza z Lyme, pandemia, Polska
Cytowanie
Pańczuk A. Lyme borreliosis in the Lublin Province during the COVID-19 pandemic. Health Prob Civil. 2021; 15(4): 291-297. https://doi.org/10.5114/hpc.2021.109719