Consumers’ preferences as to product delivery methods on the e-commerce market Preferencje konsumentów odnośnie sposobów dostaw produktów na rynku e-commerce

Miniatura obrazu
Data
2022-12-29
Autorzy
Lemanowicz, Marzena
Sitarska, Oliwia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: The article’s goal was to discuss consumers’ preferences as to product delivery methods on the e-commerce market. Detailed goals were to identify the delivery methods chosen most often, and to indicate factors determining such decisions and their associations with selected variables. Materials and methods: An on-line questionnaire survey was conducted among 302 respondents. The questionnaire served as a measurement tool. Associations between variables were studied in a series of analyses employing Pearson’s χ2 tests, and comparative analysis was made using Mann- Whitney U tests. Results: InPost parcel lockers proved to be the most popular method to deliver products purchased online. Among the factors determining the choice of the delivery method, those valued most included delivery price, parcel collection flexibility, and no need to wait for a courier at home. Statistical associations were noted between the place of residence and frequency of online shopping, and the delivery methods chosen most often. Conclusions: The study results are useful for companies offering deliveries on the e-commerce market. They provide valuable information concerning popularity of particular methods, as well as factors determining decisions to choose various delivery methods on the e-commerce market.
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu było omówienie preferencji konsumentów odnośnie sposobów dostaw produktów na rynku e-commerce. Cele szczegółowe sprowadzały się do zidentyfikowania najczęściej wybieranych sposobów dostaw oraz wskazania czynników determinujących te wybory oraz ich związków z wybranymi zmiennymi. Materiały i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe przy użyciu techniki ankiety internetowej wśród 302 respondentów. Narzędziem pomiarowym był kwestionariusz ankiety. Do zbadania związków pomiędzy zmiennymi wykonano serię analiz testami χ2 Pearsona, a także dokonano analizy porównawczej testami U Manna-Whitney’a. Wyniki: Najczęściej wybieranym sposobem dostawy produktów zakupionych online są paczkomaty InPost. Spośród czynników determinujących wybór sposobów dostaw najwyżej oceniona została cena dostawy, elastyczność pod względem odbioru paczki, czas dostawy oraz brak konieczności czekania w domu na kuriera. Wykazano statystyczne zależności pomiędzy miejscem zamieszkania i częstotliwością zakupów online a najczęściej wybieranymi sposobami dostaw. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań są użyteczne dla firm świadczących dostawy na rynku e-commerce. Dostarczają cennych informacji co do popularności sposobów, a także ważności czynników determinujących wybory różnych sposobów dostaw na rynku e-commerce.
Opis
Słowa kluczowe
Internet, consumer, preferences, e-commerce, delivery, konsument, preferencje, handel elektroniczny, dostawy
Cytowanie
Lemanowicz, M., Sitarska, O., (2022). Consumers’ preferences as to product delivery methods on the e-commerce market / Preferencje konsumentów odnośnie sposobów dostaw produktów na rynku e-commerce. Economic and Regional Studies, 15(4), 519-532. https://doi.org/10.2478/ ers-2022-0035