Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne

Stały URI dla tego zespołu

„Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne” (ISSN 2083-3725) to międzynarodowe czasopismo naukowe, które publikuje wyniki multi i interdyscyplinarnych badań oraz analizy polityk z rozległych regionów świata. Główną misją czasopisma jest poszerzanie wiedzy teoretycznej, wniesienie wkładu do dyskusji na temat polityk oraz rozpowszechnianie wyników badań empirycznych w szerokim obszarze nauk ekonomicznych i społecznych, takich jak:

  • biznes, ekonomia i finanse,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i zarządzanie przestrzenne,
  • społeczność, rozwój wiejski, miejski i regionalny.

Czasopismo dostarcza informacje na temat ekonomicznych problemów ogólnych i sektoralnych, praktyk oraz polityk, a także na temat współczesnego i historycznego rozwoju w tych dyscyplinach z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej. Czasopismo publikuje oryginalne wyniki badań naukowych, artykuły przeglądowe i recenzyjne, raporty i badania ankietowe, dyskusje na temat polityk, komunikaty z badań oraz konferencji, studium przypadku, jak również inne prace naukowe.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Zastępca Redaktora: dr hab. Danuta Guzal-Dec
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor tematyczny: dr Magdalena Zwolińska-Ligaj
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor tematyczny: dr Łukasz Zbucki
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor statystyczny: dr hab. Małgorzata Radziukiewicz
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Redaktor językowy:

język angielski: dr hab. Halina Chodkiewicz
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Wojciech Florkowski
University of Georgia, USA

język polski: mgr Paulina Rynkiewicz
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Sekretarz Redakcji: mgr Agnieszka Filipiuk-Nowakowska
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Przeglądaj

Kolekcje tego zespołu