Barriers and benefits of adopting electronic health records (EHRs) in public hospitals

Miniatura obrazu
Data
2022-02-17
Autorzy
Abdulah, Deldar Morad
Perot, Karwan Ali
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. Physicians make up the primary frontline healthcare practitioner group that must be engaged in the implementation of electronic health records (EHRs). This study aimed to explore physician attitudes and readiness towards the implementation of EHR systems in public hospitals. Material and methods. A total of 296 clinicians from four public hospitals in Iraqi Kurdistan with different job titles were included in the study. Results. The physicians reported that top hospital management would give importance to the EHR project (87.5%), include physicians in its implementation (69.6%) and provide adequate training (69.75%). EHRs may negatively affect physician attitudes due to increased control/monitoring of clinical practices by hospital administration (55.4%) or due to security, legal, and ethical concerns (50.0%), which may limit physician autonomy (51.8%). Moreover, physicians reported that EHR may diminish patient confidence in physicians (37.5%), may threaten physician credibility with patients (51.8%), and will likely interfere with doctor-patient interactions (55.4%). The analysis showed that autonomy could be limited due to the interference of EHRs in doctor-patient interactions (p=0.003). Physician concerns with respect to patient relationships included privacy concerns (p=0.008) and compromised physician autonomy (p=0.003). Conclusions. The physicians reported that while hospital management would support the implementation of an EHR system, the physicians had concerns about physician autonomy and potential negative impacts on doctor-patient relationships.
Wprowadzenie. Lekarze są główną grupą służby zdrowia, która musi być zaangażowana we wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Celem niniejszej pracy było zbadanie postaw i gotowości lekarzy do wdrożenia EDM w szpitalach publicznych. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 296 lekarzy z czterech szpitali publicznych w irackim Kurdystanie, o różnej hierarchii zawodowej. Wyniki. Lekarze deklarowali, że najwyższe kierownictwo szpitala przywiązałoby wagę do projektu EDM (87,5%), zaangażowałoby lekarzy w jego wdrożenie (69,6%) oraz zapewniłoby im odpowiednie szkolenia (69,75%). EDM może negatywnie wpływać na postawy lekarzy z powodu zwiększonej kontroli/ monitoringu praktyk klinicznych przez administrację szpitala (55,4%) lub z powodu obaw związanych z bezpieczeństwem, prawem i etyką (50,0%), co może ograniczać autonomię lekarzy (51,8%). Ponadto lekarze stwierdzili, że EDM może zmniejszyć zaufanie pacjentów do lekarzy (37,5%), może zagrozić wiarygodności lekarzy wobec pacjentów (51,8%), a także prawdopodobnie zakłóci relację pomiędzy lekarzem a pacjentem (55,4%). Analiza wykazała, że autonomia lekarzy będzie ograniczona z powodu ingerencji EDM w relację pomiędzy lekarzem a pacjentem (p=0,003). Niepokój lekarzy dotyczący ich relacji z pacjentami wynikał z obawy o zagrożenie prywatności (p=0,008) i ograniczenie autonomii lekarzy (p=0,003). Wnioski. Lekarze deklarowali, że pomimo, iż kierownictwo szpitala poparłoby wdrożenie systemu EDM, mają oni obawy dotyczące ich autonomii i potencjalnego negatywnego wpływu na relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem.
Opis
Słowa kluczowe
attitude, electronic health records, medical record systems, physician acceptance, postawa, elektroniczna dokumentacja medyczna, systemy dokumentacji medycznej, akceptacja lekarzy
Cytowanie
Abdulah DM, Perot KA. Barriers and benefits of adopting electronic health records (EHRs) in public hospitals. Health Prob Civil. 2022; 16(1): 93-107. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.113596