Terroryzm żywnościowy – realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Bertrandt, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Biorąc pod uwagę realne zagrożenie związane z działaniami terrorystycznymi z wykorzystaniem żywności, celowym jest zacieśnienie współpracy pomiędzy organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej, oraz innych agend nadzoru sanitarnego nad żywnością i żywieniem, z policją i wojskiem oraz odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi, w zakresie zabezpieczenia przed atakiem terrorystycznym poprzez, lub na żywność. Ponadto w ramach działań zapobiegawczych, należy zintensyfikować nadzór sanitarny nad zakładami żywienia zbiorowego oraz dystrybucją żywności w rejonie trwania imprez masowych oraz prowadzić intensywną akcję oświatową wśród producentów, przetwórców i dystrybutorów w zakresie ochrony żywności przed atakiem terrorystycznym. Koniecznym wydaje się opracowanie i wydanie przewodników dla producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności w zakresie procedur pozwalających zminimalizować możliwość intencjonalnego skażenia, bądź zakażenia żywności oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych pozwalających przećwiczyć procedury postępowania w przypadku działań terrorystycznych poprzez żywność.
Opis
Słowa kluczowe
terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo państwa
Cytowanie