Zdalne nauczanie rachunkowości a kompetencje społeczne przyszłych księgowych

Miniatura obrazu
Data
2022
Autorzy
Rydzewska, Marzena
Milczarek, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
W pracy księgowego kompetencje osobiste i społeczne są równie ważne jak wiedza i umiejętności zawodowe. Z badań wynika, że pracodawcy oczekują od księgowych umiejętności pracy indywidualnej z wykorzystaniem swojej specjalistycznej wiedzy i umiejętności: rozwiązywania niestandardowych problemów, pracy pod presją ciągłych zmian i czasu, budowania profesjonalnych relacji ze współpracownikami i klientami, pracować w zespołach interdyscyplinarnych, a nawet nimi kierować. Rozwijanie tych kompetencji w trakcie studiów wymaga zastosowania odpowiednich metod. W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu zmian w metodach nauczania stosowanych podczas zdalnego nauczania na kształtowanie się kompetencji społecznych przyszłych księgowych.
Opis
Słowa kluczowe
księgowa, kompetencje społeczne, metody nauczania, pandemia, oczekiwania pracodawców, nauka zdalna
Cytowanie